\
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Пошук на сайті
Новини
Статистика відвідувань
На даний момент 39 гостей на сайті

         Одним із видів творчого пошуку студентів на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виступає їх участь у роботі наукового дискусійного клубу, який об’єднує студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри. На засіданнях цього клубу, які проводяться щомісяця вже не один рік, обговорюються актуальні проблеми, пов’язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо.

Діяльність клубу базується на демократичних засадах. Участь у його роботі беруть всі бажаючі, від першокурсників до декана факультету. Засідання відбуваються за заздалегідь затвердженим планом, тематику засідань якого пропонують самі студенти. Робота клубу відбувається у формі дебатів, де одні студенти виступають у ролі доповідачів з певної теми, а інші – у ролі опонентів та рецензентів. Експертами зазвичай виступають незалежні спостерігачі – студенти, аспіранти, викладачі з інших кафедр університету або представники органів державної влади місцевого та обласного рівня, залежно від теми, що обговорюється.

Знання та навички, набуті студентами під час засідань дискусійного клубу, допомагають молодим людям краще орієнтуватися у проблемах сучасного суспільства, заохочують їх до активних наукових пошуків, формують вміння працювати у команді, знаходити нестандартні рішення вирішення тих чи інших проблем, закладають основи толерантного спілкування, формують ораторські здібності тощо. Участь у дебатах наукового дискусійного клубу також допомагає розвивати у студентів і інші важливі якості особистості, зокрема – підвищує навчальну мотивацію, розвиває самосвідомість, вчить об’єктивно оцінювати себе і своїх товаришив, дозволяє студентам вільно висловлювати свою думку, розвиває наукове мовлення тощо.

Участь у роботі наукового дискусійного клубу також сприяє підготовці студентів до науково-практичних конференцій, колоквіумів, семінарів, адже під час дебатів вони вчаться чітко формувати свою думку, логічно, структурно і послідовно будувати свій виступ, відстоювати власну точку зору, давати рецензію своїм опонентам тощо.

Таким чином, продумана і чітка організація такої форми навчально-виховної роботи як проведення засідань дискусійного клубу сприяє підвищенню творчої активності студентів, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність не тільки окремої кафедри, а й всього колективу ВНЗ. 

ПЛАН

роботи дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

на 2016/2017 навчальний рік

 

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальні за проведення засідання

Відмітка про виконання

1.

Особливості організації науково-дослідної роботи студентів:  суспільно-географічні напрями, можливості, проблеми, протиріччя.

Вересень 2016 р.

Вірченко П. А.,

аспіранти, магістранти.

 

2.

Круглий стіл з провідними науковцями соціо-економіко-географами України у галузі суспільної географії.

Жовтень 2016 р.

Вірченко П. А.,

аспіранти, магістранти.

 

3.

Маршрутні практики як основа формування практичних компетентностей фахівців у галузі суспільної географії, рекреації і туризму.

Листопад 2016 р.

Вірченко П. А.,

Ключко Л. В.,

аспіранти.

 

4.

Особливості дослідження низових адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Куп’янського району Харківської області).

Грудень

2016 р.

Вірченко П. А.,

Кандиба Ю. І.,

аспіранти.

 

5.

Виробничі практики і їх роль у формуванні професійної майстерності соціо-економіко-географів.

Березень

2017 р.

Вірченко П. А.,

Ключко Л. В.,

Кандиба Ю. І.,

аспіранти, магістранти.

 

6.

Підбиття підсумків роботи дискусійного клубу за рік та відзначення найактивніших його учасників.

 

Квітень 2017 р.

Вірченко П. А.,

аспіранти, магістранти.

 

     

Інформація про проведені дискусійні клуби у 2016-2017 навчальному році

      28 вересня 2016 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Особливості організації науково-дослідної роботи студентів:  суспільно-географічні напрями, можливості, проблеми, протиріччя». Студенти, аспіранти, докторанти та викладачі кафедри обговорили питання пов’язані з організацією науково-дослідної роботи студентів, проблеми активізації участі студентів кафедри у програмах академічної мобільності студентів.

 

    У роботі дискусійного клубу також взяли участь гості з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, к.геогр.н. Корома Н. С., інженер науково-дослідного сектору регіональних проблем політики та економіки та інженер науково-дослідного сектору регіональних проблем політики та економіки Козир М. М., який ознайомив присутніх з особливостями географічних досліджень на основі пошукових систем  популярних соціальних мереж.

  

 

      26 жовтня 2016 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Круглий стіл з провідними науковцями соціо-економіко-географами України у галузі суспільної географії». В роботі дискусійного клубу взяли участь д.геогр.н, проф. кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Нємець К.А. та Мезенцев К.В., які зробили доповіді з питань використання новітніх методів дослідження у суспільній географії. 

  

 

      23 листопада 2016 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Маршрутні практики як основа формування практичних компетентностей фахівців у галузі суспільної географії, рекреації і туризму».  Під час засідання студенти групи ГЦ-32 поділилися своїми враженнями від проходження практики у різних регіонах Західної та Північної України студентам групи ГЦ-22, які будуть проходити практику цього літа.

  

 

     14 грудня 2016 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Особливості дослідження низових адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Купянського району Харківської області)». Студенти групи ГЦ-42 представили звіт з комплексної навчально-дослідницької експедиції у Купянському районі Харківської області, в якому булу розкрито особливості соціально-економічного розвитку цього району. Студенти також поділилися своїми враженнями від проходження практики та відповіли на усі питання студентам групи ГЦ-32, які будуть проходити її цього літа.  

  

 

     22 березня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Виробничі практики і їх роль у формуванні професійної майстерності соціо-економіко-географів». Студенти V курсу розповіли студентам, аспірантам та викладачам кафедри про результати виробничої практики у науково-дослідних та освітніх установах міста Києва. 

  

 

     12 квітня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Підбиття підсумків роботи дискусійного клубу за рік та відзначення найактивніших його учасників». Під час засідання клубу студентів-відмінників та переможців різноманітних університетських, всеукраїнських та міжнародних конференцій було нагороджено почесними грамотами.

 

 
Чи подобається Вам наш сайт?
Чи подобається Вам наш сайт?
 
Друга іноземна мова
Яку іноземну мову Ви хотіли би вивчати під час навчання на кафедрі?
 
Практики кафедри
Практика якого курсу запам'яталася Вам найбільше?