\
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Пошук на сайті
Новини
Статистика відвідувань
На даний момент 41 гостей на сайті

     Шуканов Павло Васильович - випускник кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства у 1993 році.

     Працює на посаді доцента кафедри туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі. Кандидатську дисертацію з питань впливу етногеографічних чинників на сучасні глобальні та регіональні територіально-політичні процеси захистив у 2008 році. Після навчання у докторантурі при кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Суспільно-географічні особливості формування глобального цивілізаційного простору» (науковий консультант – д. геогр. н., проф. К.А. Нємець) зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. 

     Є автором і співавтором 7 монографій та понад 80 наукових і науково-методичних публікацій. Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: сакральна географія, політична географія, геополітика і геоекономіка, глобалістика, актуальні питання стратегії сталого розвитку та загальнопланетарного управління в контексті вивчення особливостей трансформації суспільно-географічних систем і формування глобального цивілізаційного простору.

     «Після закінчення з відзнакою Харківського державного університету отримав кваліфікацію географа, викладача географії, спеціалізація – економічна та соціальна географія. У процесі навчання в університеті здійснилася моя мрія стати фахівцем у сфері географії та реалізувати свої здібності у викладацькій діяльності. Цьому сприяли багато викладачів кафедри, які привчали нас не просто до формального сприйняття інформації, а до творчого переосмислення отриманих різноманітних знань. Особливо важливу роль у моєму становленні як географа і вченого відіграли такі наставники як д. геогр. н., проф. А.П. Голіков, д. геогр. н., проф. К.А. Нємець і к. геогр. н., доц. Ю.П. Грицак. Завдяки фундаментальній університетській освіті і за підтримки колективу кафедри я отримав можливість успішного здійснення професійної діяльності та гармонійного розвитку як особистості». 


     Черномаз Павло Олексійовичвипускник кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства у 1996 році.

      Працює на посаді начальника сектору перспективного розвитку у державному підприємстві «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за сумісництвом), кандидат географічних наук, доцент. Автор і співавтор 140 наукових і науково-методичних праць, у тому числі чотирьох монографій, зокрема – «Транскордонне українсько-російське співробітництво: форми, методи, перспективи» (2010), «Українсько-російське транскордонне співробітництво: сучасний стан і перспективи» (2013), та семи навчальних посібників, зокрема – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (2003), «Міжнародні економічні терміни» (2007), «Економіка зарубіжних країн» (2008), «Регіональна економіка» (2009), «Міжнародний маркетинг» (2010). Співавтор концепції створення єврорегіону «Слобожанщина».

     «В Харківському університеті я навчався на геолого-географічному факультеті, отримавши фах із соціально-економічної географії. Вважаю, що навчання в університеті допомогло мені не тільки опанувати фундаментальні знання з фаху, але й, що дуже важливо, виховало звичку до безперервної самоосвіти та самовдосконалення. Дуже вдячний за це А.П. Голікову, П.В. Ковальову, І.Г. Черваньову, Ю.П. Грицаку, О.П. Ковальову, С.О. Юрченко та багатьом іншим моїм учителям, які допомогли в моєму особистісному становленні. На останніх курсах я розпочав займатися науковою діяльністю, після отримання з диплому відзнакою вступив до університетської аспірантури, що надала мені можливість поглибити знання, провести наукові дослідження та під керівництвом професора, доктора географічних наук А.П. Голікова захистити в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію з нового наукового напрямку – маркетингової географії. Можу з впевненістю стверджувати, що ті знання та навички системної роботи, що були отримані під час навчання як студента і аспіранта в стінах університету, допомогли мені в подальшому професійному становленні».

 

     Ткаченко Олена Володимирiвнавипускниця кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства у 2002 році.

     Працює в секретарiатi Комiтету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки Верховної Ради України на посадi старшого консультанта.

      «Навчання у Харківському національному університетi імені В. Н. Каразіна дає неоцiненнi знання, дозволяє розвивати свої аналітичні, лідерські та командні якості. Особисто для мене отриманi знання та навички дали змогу без перешкод вiдразу, пiсля закiнчення навчання в університетi, потрапити на стажування, а згодом i на державну службу до Верховної Ради України. Знання, отриманi на кафедрi соціально-економічної географії і регіонознавства у студентські роки, а також під час навчання в аспiрантурi та здобутi пiсля отримання другої вищої освiти (за юридичним напрямком) дають розумiння багатьох процесiв, якi вiдбувалися та тривають у полiтичному та соцiально-економiчному життi нашої держави, дають зробити свій відчутний внесок у законотворчий процес країни. Унiверситет – це не тільки лекції, практичнi і семiнарські заняття, але й нові друзі, зв’язок з якими залишається на довгі роки після навчання».

  

     Зевякін Сергій Валентиновичвипускник кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства у 2013 році.

      Працює на посаді головного спеціаліста у Великобурлуцькому районному суді. 

 

 

 

 

 

  

     Чабань Марина Тимофіївнавипускниця кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства у 2013 році.

      Працює на посаді менеджера по туризму в туристичній компанії TezTour (м. Анталія, Туреччина). 

 
Чи подобається Вам наш сайт?
Чи подобається Вам наш сайт?
 
Друга іноземна мова
Яку іноземну мову Ви хотіли би вивчати під час навчання на кафедрі?
 
Практики кафедри
Практика якого курсу запам'яталася Вам найбільше?